Porady eksploatacyjne

W razie jakichkolwiek awarii i problemów jesteśmy do dyspozycji.

 

Nasze numery telefonów (67) 30 70 333 lub 512 352 362

Napisz do nas: biuro@greenheat.pl

Najczęściej zadawane pytania i ich rozwiązania:

1. Przed podłączeniem prosimy o zapoznanie się dokładnie z instrukcja obsługi.
2. Sprawdź czy jest podłączony do prądu i czy umieszczony bezpiecznik nie jest przepalony.
3. Jeżeli nadal sterownik się nie włącza prosimy o kontakt z serwisem producenta.

Zjawisko wydostawania się wody z kotła jest typowym objawem tzw. pocenia, zwłaszcza podczas pierwszego uruchamiania kotła lub po dłuższym przestoju. W takiej sytuacji należy przeprowadzić proces wygrzewania kotła, paląc w nim na temperaturze 65-75oC (min. 55oC na powrocie) od kilku do kilkunastu godzin

1. Sprawdź czy wtyczka zasilania jest podłączona do właściwego gniazda w komputerze sterującym.
2. Sprawdź czy nic nie zablokowało ślimaka podającego i czy obraca się we właściwą stronę
3. Takie zjawisko jest typowym objawem uszkodzenia kondensatora rozruchowego. Należy wtedy zakupić i wymienić kondensator o określonych parametrach lub skontaktować się z odpowiednim serwisem.

Stukanie w kotle jest spowodowane miejscowym doprowadzaniem wody do temperatury przewyższającej temperaturę wrzenia. Na to z kolei może mieć wpływ:

1. Zapowietrzona instalacja c.o. i zbyt mała wydajność pompy
2. Zbyt intensywne rozpalanie oraz tworzenie się tzw. kraterów podczas palenia
3. Złe wypoziomowanie kotła

1. Sprawdź czy wtyczka zasilania jest podłączona do właściwego gniazda w komputerze sterującym.
2. Sprawdź czy nie jest uszkodzony przewód zasilający
3. Sprawdź ustawienia na komputerze sterującym (czy moc dmuchawy nie ma wartości 0)

1. Sprawdź drożność komina i kanałów w kotle
2. Sprawdź przesłonę w kominie
3. Zbyt mały przekrój bądź wysokość komina
4. Zanieczyszczony kocioł lub komin
5. Nieprawidłowy ciąg kominowy

1. Jest to spowodowane utrzymywaniem zbyt niskiego poziomu paliwa na retorcie, co może spowodować uszkodzenie ślimaka podającego opał z kosza na retortę. W takiej sytuacji należy zmienić parametry podawania opału na sterowniku.
2. Sprawdzić kanały w kotle i drożność komina.
3. Odkręcić wyczystkę od dołu podajnika wykonać kontrolę i czyszczenie.

Temperatura spalin podczas palenia w kotle na wylocie wynosi 200-230 °C

1. Zbyt częste podawanie paliwa na palnik
2. Zbyta mała ilość powietrza –zwiększyć moc dmuchawy.
3. Słabej jakości opał
4. Słaby ciąg w kominie

Minimalna zalecana temperatura pracy kotła wynosi 55 °C– jest to temperatura na, której nie występuje punkt rosy. Temperatura poniżej punktu rosy powoduje wykraplanie się wody ze spalin. Jak wiadomo, w spalinach są również związki kwasotwórcze, które z wodą mogą tworzyć kwasy o silnym działaniu korozyjnym i wżerowym.

Na zakłócenia ciągu kominowego może mieć wpływ:

1. Zbyt mały przekrój komina – im węższy jest przekrój poprzeczny komina, tym mniejszy może być w nim ciąg
2. Zły stan techniczny komina – brak regularnego czyszczenia komina powoduje osadzanie się sadzy, co przyczynia się do zwiększenia przekroju i utrudnia przedostawanie się spalin
3. Ciśnienie – przyczyną zwiększenia bądź zmniejszenia ciśnienia w kominie jest wiatr. Boczny powoduje zwiększenie podciśnienia w kominie i zwiększa tym samym ciągu. Z kolei wiatr opadający powoduje powstawanie zawirowań w okolicach komina, co prowadzi do powstania ciągu wstecznego, który może być przyczyną cofania się spalin do pomieszczenia.

Koniecznie sprawdzić poziom wody w instalacji. Gdyby zaistniała konieczność dopuszczenia wody odczekać aż kocioł ostygnie w przeciwnym przypadku spowoduje trwałe uszkodzenie kotła. Sprawdzić czy instalacja nie jest zapowietrzona.

1. Słaba jakość zastosowanego paliwa(mała kaloryczność)
2. Poprawić ustawienia parametrów na sterowniku.
3. Wyczyścić kocioł (dużo popiołu)
4. Słaby ciąg kominowy

Na zakłócenia ciągu kominowego może mieć wpływ:

1. Zbyt mały przekrój komina – im węższy jest przekrój poprzeczny komina, tym mniejszy może być w nim ciąg
2. Zły stan techniczny komina – brak regularnego czyszczenia komina powoduje osadzanie się sadzy, co przyczynia się do zwiększenia przekroju i utrudnia przedostawanie się spalin
3. Ciśnienie – przyczyną zwiększenia bądź zmniejszenia ciśnienia w kominie jest wiatr. Boczny powoduje zwiększenie podciśnienia w kominie i zwiększa tym samym ciągu. Z kolei wiatr opadający powoduje powstawanie zawirowań w okolicach komina, co prowadzi do powstania ciągu wstecznego, który może być przyczyną cofania się spalin do pomieszczenia.

1. Zwiększyć przerwę nadmuch na komputerze.
2. Przymknąć osłonę wentylatora.
3. Zmniejszyć przepustnicę komina.

Sytuacja normalna. Odczyt temperatury sterownika dokonywany jest z czujnika z tył kotła przy wyjściu wody a odczyt z termometra z przodu kotła.

Sterownik kotła nie jest ustawiony na pracę automatyczna. Przełączyć na pracę automatyczna po rozpalenia.

1. Sprawdzić i dokonać korekty na sterowniku: czas przerwy, czas podawania i inne ustawienia.
2. Słaba kaloryczność opału.
3. Mokry lub wilgotny opał
4. Kocioł pracuje zbyt małą mocą